THS:GALLERY -> มอบอลูมิเนียมจากการรับบริจาค เพื่อนำไปผลิตขาเทียม
มอบอลูมิเนียมจากการรับบริจาค เพื่อนำไปผลิตขาเทียม จำนวน 4 รูป
กลับสู่หน้า Galleryคุณต้องการรับข่าวสารจากทางห้างสรรพสินค้า ตั้งฮั่วเส็ง หรือไม่ ? รับ ไม่รับ